آشنایی با لوازم ماهیگیری

برای ماهیگیری اولین رکن اساسی شناخت درست از لوازم آن است ،قلاب از بخش های  چشم ، پایه ، خم ، نوک ، خار ودهانه تشکیل شده است .

چشم بخشی از قلاب است که نخ به آن گره زده می شود البته در برخی مدل ها بدون سوراخ هم موجود است .

خار سر نوک تیز قلاب برای هر مدل ماهی متفاوت طراحی شده است به گونه ای که با برامدگی مورب سر قلاب گاهی خار دارد گاهی هم بدون خار است که اسیبی به ماهی نزند .

قلاب ها چندین مدل دارد تک شاخ ، دو شاخ و سه شاخ است .

قلاب های تک شاخ در ماهیگیری معمولا برای طعمه های زنده ( کرم ، بچه ماهی و لارو ) طعمه های مصنوعی کرم ها و لارو ها ، پشه های مصنوعی استفاده می شود .

قلاب های دو شاخ  برای برخی طعمه های زنده و پرک های بزرگ و قاشقک ها مورد استفاده قرار می گیرد .

قلاب های سه شاخ در طعمه های مصنوعی ( قاشقک ها ، پرک ها و ماهی نماها ) و طعمه های خمیر بریکلی ، اسبله به کار می رود .

قلاب هایی که بیش از یک شاخ دارد برای این است که احتمال فرو رفتن قلاب در دهان ماهی را بیشتر کند .

قلاب ها عموما با توجه به نوع صید انتخاب می شود .

معمولا شماره قلاب ها هر چه بیشتر باشه قلاب اندازه کوچکتری دارد .

برای ماهیگیری در آب های شیرین قلاب های اندازه 0/5 یا 0/6 تا 10 یا 12 و بین 0/1 تا 8 پیشنهاد میشود .

در قدم بعدی در انتخاب سرب شما از انواع سرب های چاکدار ، کله قندی ، وزنه های دیسکی و هرمی می توانید استفاده کنید تا با فرو رفتن در بستر های نرم با توجه به جریان تند آب ثابت بماند .

البته باید توجه داشته باشید که در ماهیگیری با طعمه های سنگین و زنده یا با طعمه های مصنوعی بهتر است از سرب استفاده نشود .

شما برای پرتاب های بلند می توانید از شناورهای پلاستیکی استفاده کنید .

انواع شناورها با اشکال گرد ، کشیده ، تخم مرغی دربازار موجود است .

شناور های بزرگ دید بهتری ایجاد می کند برای گرفتن ماهی البته دقت کنید طعمه هایی که در بستر آب قرار می گیرد نیازی به شناور ندارد بیشتر طعمه های مصنوعی  به غیر از پشه های خشک و طعمه های رو آبی نیز نیاز به استفاده از شناور ندارد .

شما برای جلوگیری از گره خوردن نخ از هرزه گرد می توانید استفاده کنیدکه مدل های متفاوتی دارد در ضمن قابلیتی که به شما ارائه می دهد این است که می توانید طعمه های مصنوعی را به سرعت عوض کنید .