در حال نمایش 3 نتیجه

برسایتر دو نوع است :
برسایتر فلزی و برسایتر لیزی
البته برسایتر لیزی هم به دو صورت است :
مدل اول به صورت فشنگی داخل لوله تفنگ شکاری قرار می گیرد که با روشن کردن لیزر برسایتر تنظیم رتیکل دوربین انجام می شود .
مدل دوم سر لوله قرار می گیرد و روی تفنگ هایی بادی و شکاری با کالیبر های مختلف نصب می شود با روشن کردن لیزر برسایتر تنظیم رتیکل دوربین انجام می شود تا تیراندازی دقیق تر داشته باشید .