در حال نمایش 6 نتیجه

تنها تفاوت تفنگ بادی نیترو پیستون و یک تفنگ بادی فنری این است که در تفنگ نیترو به جای  فنر از یک سیلندر نیتروژن استفاده می شود .

باز کردن و خم کردن تفنگ به شکلی که هوا وارد آن شود نیتروژن داخل سیلندر فشرده تر از قبل می شود. پس از فشردن ماشه، هوای تحت فشار گسترش یافته و به سرعت آزاد می شود و پیستون را به سمت جلو حرکت می دهد.

در این لحظه تمامی هوای فشرده شده به پشت گلوله می رسند و جای دیگری برای عبور نخواهند داشت، برای همین با بیشترین قدرت به گلوله فشار آورده و موجب آزاد شدن با سرعت گلوله می شوند. بدین شکل تفنگ بادی نیترو پیستون با استفاده از نیتروژن و فشار هوا یک شلیک قوی و خوب خواهد داشت و به نسبت تفنگ های دیگر خرابی بسیار کمتری دارد .

تفنگ بادی نیترو پیستون درصد زیادی از صدای آن در مقایسه با تفنگ فنری  کاسته می شود ،  با توجه به اینکه این مدل تفنگ فنر ندارد، کوک و پر کردن اسلحه از هوا به راحتی و با وارد کردن فشار کمی انجام می شود.

 تفنگ بادی نیترو پیستون تقریبا سریع تر از یک تفنگ بادی فنری هستند و به دلیل کم بودن لگد، تمرین و یادگیری کار با تفنگ بادی نیترو پیستون آسان است.