در حال نمایش 22 نتیجه

برای یک تیراندازی لذت بخش و حرفه ای می توان به کمک لوازم جانبی بسیاری از مشکلات تیراندازی را کمتر کرد .

یکی از لوازم جانبی پایه تفنگ است با استفاده از این ابزار می توان مشکل کمین نشستن های طولانی و ثابت نگه داشتن تفنگ و همچنین با توجه به کم و زیاد کردن ارتفاع پایه تفنگ مشکل هدف گیری رو حل کرد .

شما با استفاده از پایه تفنگ متناسب با وزن و شرایط تفنگ (تفنگ بادی و تفنگ PCP ) خود می توانید با استفاده از قفل پایه از لغزش تفنگ جلوگیری کنید .